IJsselmeer

IJsselmeer helpt zandprobleem oplossen

Het IJsselmeer is door het rijk aangewezen als een van de plekken in Nederland waar bouwzand gewonnen mag worden. Dat vloeit voort uit de visies die het rijk en de provincie voor dit gebied hebben ontwikkeld. De toekomstbestendigheid van het gebied in het kader van natuurontwikkeling, recreatie en toerisme, maar ook visserij en leefomgeving wegen hierin mee. Smals wil graag een concrete bijdrage leveren aan deze visies, door te investeren in de leefomgeving en natuurontwikkeling in en nabij het IJsselmeer in combinatie met het naar boven halen van zand.

Zand is cruciaal voor het vervullen van de grote behoefte aan de bouw van onder andere gebouwen, wegen en dijken. Smals heeft daarom een plan in gediend om een zand- en natuurproject in het IJsselmeer te realiseren. Dit plan geeft inhoud aan de toekomstbestendigheid van het IJsselmeer en aan de behoefte van zand in Nederland.

Het kan (en moet) anders
Vele jaren is onderzoek gedaan naar de meest geschikte plek, de beste techniek en de invloed op natuur en leefomgeving. Dat gebeurde in samenspraak met overheden en een groot aantal belanghebbenden. Met deze onderzoeken zijn de effecten van het plan op de omgeving in kaart gebracht. Uiteindelijk kwam uit de bus dat zandwinning op een natuureiland de beste oplossing is. Het voorgestelde eiland, gemaakt van het zand uit het IJsselmeer, ligt een flink stuk uit de kust, heeft een natuurlijke uitstraling en wordt zo gerealiseerd dat het een bijdrage levert aan de natuurontwikkeling op en onder water. Daarnaast zijn de werkprocessen op het eiland duurzaam ingericht. Belangrijk daarbij zijn: zo weinig mogelijk beslag op de ruimte, doelmatig gebruik van energie en ruimte geven aan natuurontwikkeling.

Nieuwe keuzes
Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren nieuwe visies ontwikkeld voor de toekomst van het IJsselmeer gebied. Smals sluit daar graag bij aan, zowel op technisch als ecologisch gebied. In het kader van ecologie en natuurontwikkeling kunnen andere keuzes worden gemaakt, aansluitend bij de visies op het IJsselmeer. Ook is uit de gesprekken met betrokkenen de afgelopen maanden gebleken dat er behoefte is om het over de inhoud van het plan te hebben. Dit alles samen is aanleiding het brede gesprek opnieuw aan te gaan over de best mogelijke manier om bouwzand uit het IJsselmeer te halen; duurzaam en goed voor mens en natuur.

Mocht u op de hoogte willen blijven? De nieuwsbrief informeert u over de actuele ontwikkelingen. Abonneren kan boven aan deze pagina.

Smals staat open voor ideeën, mogelijke zorgen, wensen en kansen.
Wie mee wil denken over de plannen voor het zand- en natuurproject in het IJsselmeer is welkom. Laat het weten via: ijsselmeer@smals.com

NIEUWSBRIEF
    Ik ga akkoord met de privacy verklaring

    Privacy voorkeuren
    De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.