IJsselmeer

IJsselmeer helpt zandprobleem oplossen

Het toenemend tekort aan bouwzand bestrijden: dat wil Smals. Daarom heeft ze vergunning aangevraagd om in het IJsselmeer zand op te diepen. Op een manier die de omgeving en het milieu ontziet en ook nieuwe mogelijkheden voor de natuur biedt. Volgens Smals is zo’n nieuwe locatie broodnodig en respectvol te ontwikkelen.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, moet oordelen of Smals en de bouwwereld deze mogelijkheid gegund is. Meer dan tien jaar lang is onderzoek gedaan naar de meest geschikte plek, de beste techniek, de invloed op natuur en leefomgeving en naar  noodzakelijke maatregelen. Dat gebeurde in samenspraak met overheden en belanghebbenden. Toch is er geen vergunning afgegeven.

In een reeks van jaren en met stapels onderzoeken zijn de effecten in kaart gebracht: op de gehele omgeving, de omwonenden, de natuur, de landbouw, de visserij, de watersport, de archeologie, de scheepvaart en de veiligheid. Uiteindelijk kwam uit de bus dat een nieuw eiland de beste oplossing is. Een flink stuk uit de kust. Er is duurzaam te produceren: met zo weinig mogelijk beslag op de ruimte en doelmatig gebruik van energie. Een elektrische zuiger kan tot op grote diepte zand weghalen en naar het eiland pompen. Daar sorteert een speciale zeefinstallatie het zand naar korrelgrootte. Door voor een eiland te kiezen, valt er bovendien – letterlijk – geen zand tussen de wal en het schip. Geen verspilling dus.

Bij de inrichting van het eiland is er aandacht voor de beleving van de weidsheid van het IJsselmeer en extra kansen voor vissen en vogels. Smals staat, net als de voorgaande tien jaar, open voor samenspraak met deskundigen, bewoners en andere belanghebbenden. Zorgvuldige inpassing in het landschap kan er zomaar toe leiden dat, na de vergunningstermijn, het eiland als een blijvende meerwaarde wordt ervaren. Smals zou dat mooi vinden.

  • Elektrische zandzuiger en een werkeiland
  • Ontgronding van 250 hectare
  • Stabiele zandput van maximaal 60 meter diep, met visvriendelijke terrassen
  • Aanleg van zo’n 20 hectare wetlands en daarbinnen een zandeiland van 7 ha
  • Op dit eiland is 1 hectare voor een was- en zeefinstallatie
  • Ruim uit de kust: Friesland 5,5 km, Noordoostpolder 7 km

Smals geeft een IJsselmeer-nieuwsbrief uit. Abonneren kan hier.

 Smals nodigt belangstellenden en belanghebbenden uit om te komen met suggesties en reacties: ijsselmeer@smals.com

NIEUWSBRIEF

Ik ga akkoord met de privacy verklaring

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.