Vergaande verduurzaming van Zandveredelingsinstallatie Vierlingsbeek

Vergaande verduurzaming van Zandveredelingsinstallatie Vierlingsbeek

Smals heeft in 2021 en 2022 met de locatie ZVI Vierlingsbeek twee grote verduurzamingsstappen genomen:

Stap 1: De diesel-elektro generatoren aan boord zijn vervangen door een tweetal transformatoren die via een wal-aansluiting gekoppeld zijn op het openbare elektriciteitsnet.

Stap 2: Door het materiaal droog aan boord te brengen met transportbanden worden de vele noodzakelijk pompbewegingen en verwerkingen vermeden.

De ZVI Vierlingsbeek bestaat na de ombouw uit drie grote pontons die aan elkaar gekoppeld zijn, te weten:
• Zandverwerkingsponton De Linden
• Zandverwerkingsponton ’t Helder
• Zandverwerkingsponton Vierlingsbeek

Een mooie uitdaging was het om de transportbanden vanaf de wal naar de installatie zo te ontwerpen dat deze in staat zijn om het grote hoogteverschil in de waterstand van rivier de waal, ca. 9 meter, op te vangen.

Aan boord van ponton de Linden is een bunker is gebouwd om materiaal droog aan boord te krijgen en verder te kunnen verwerken.

Sinds februari 2022 produceert de ZVI-Vierlingsbeek zonder problemen in de nieuwe opstelling.
Door deze verbouwing wordt het energieverbruik omlaag gebracht en de uitstoot van CO2 aanzienlijk gereduceerd. Deze aanpassing van het proces heeft geresulteerd in een reductie van 1.980 ton CO2 per jaar.

Eindrapportage: vergaande verduurzaming zandveredelingsinstallatie Vierlingsbeek

“Mede steun/financiering vanuit Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken onder de regeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de Industrie’”

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.