Verantwoord baggeren

VAN WEILAND NAAR WATERPRET

Bouwzand vergaren en tevens waardevolle natuur en recreatiemogelijkheden scheppen. In de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk komt dit allemaal samen. Zo’n 45 jaar heeft Smals duurzaam bijgedragen aan de ontwikkeling van dit gebied. Van weilanden met koeien naar een lustoord voor mens en dier.

Planvorming en uitvoering gebeurde in samenspraak met de plaatselijke overheid, bewoners en andere belanghebbenden. Het resultaat stemt tot tevredenheid. Meer dan honderd miljoen ton bouwzand is opgediept. In ruil daarvoor is een gebied tot stand gebracht dat ruime mogelijkheden biedt voor ontspanning. Met stranden en aanlegplekken. Met mogelijkheden tot roeien, kanoën, surfen, zwemmen, natuurwandelingen en fietstochten. Met recreatiewoningen, moerasachtige gebieden, eilandjes en bosschages. Dus volop ruimte voor de natuur, inclusief vogelbroedplaatsen en dassenburchten.

Zand opdiepen en gebiedsontwikkeling is alle jaren hand-in-hand gegaan. Uit de opbrengsten van het bouwzand is een speciaal fonds gevormd voor het onderhoud. Thans beheert de gemeente Cuijk dat geld. De aanpak van de Kraaijenbergse Plassen is een schoolvoorbeeld van samenwerking van bedrijfsleven, overheid en belanghebbenden. Van plannen maken en studies verrichten tot uitvoering en borgen van resultaat.

  • Totale gebiedsontwikkeling 1200 hectare
  • 500 hectare water, 25 kilometer oevers
  • Strand, bos, recreatie, feest voor flora en fauna
  • 120 miljoen ton bouwzand
Blije omgeving

‘Je kunt bij Smals honderd jaar terugkijken en vooral blije gezichten zien. Natuurlijk zijn er eerst vraagtekens en argwaan. Maar daarna overheerst tevredenheid. Over de samenwerking met de omgeving. Over de resultaten voor de burgers, regio, de natuur. Dat blijkt onder meer door de loftrompet die provinciebestuurders, burgemeesters en ook landelijke politici over Smals hebben gestoken.’

das_dier_achtergrond

Het milieu heeft voortdurend aandacht. Bij het verwijderen van slib, waarbij Smals een probleem kan omzetten in nuttige grondstof. Of bij het vele jaren lang opdiepen van bouwzand, waarbij tegelijkertijd een waardevol natuur- en recreatiegebied ontstaat.

love_dredging

Samenwerken is Smals op het lijf geschreven. Ze houdt ervan. Projecten hebben vaak een lange looptijd. Soms tot wel 10 jaar. Dat vraagt om gezamenlijke inspanningen van overheden, opdrachtgevers, onderzoekers, milieubewakers, belangenorganisaties. Van case studies, via nieuwe technologie en vergunningtrajecten tot uitvoering.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.