Hamelspoel

Waterrijk natuurgebied

De slechte waterkwaliteit van de visvijver Hamelspoel nabij Herpen is al jaren een probleem voor het Waterschap en de gemeente Oss. Jaarlijks worden diverse maatregelen genomen tegen vissterfte en blauwalg. De Provincie Noord-Brabant heeft de plas, ontstaan uit een oude zandwinning, aangewezen als zogenaamde ‘spijtlocatie’. Een waterplas met een zeer lage ecologische kwaliteit en welke volgens de provincie meer in zich heeft dan zoals deze er nu bij ligt.

Smals ziet goede kansen om de Hamelspoel en omgeving te versterken met een waterrijk natuurgebied en daarmee de jaarlijks terugkerende problemen structureel aan te pakken. Ze maakt daarbij gebruik van de kennis en ervaring van o.a. Grazelands Rewilding en Eelerwoude voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Door de Hamelspoel te verbinden met de Putwielen, het bestaande water te vergroten en deels te verdiepen, komt in potentie voldoende zand vrij voor een economisch haalbaar totaalconcept. Zand dat nodig is voor woningbouw- en infraprojecten en kan worden ingezet voor ontwikkelingen in de directe omgeving zoals Amsteleind, de woningbouw Ravenstein, nieuwe spoorbrug, toekomstige verbreding van de A50 en de dijkversterkingen langs de Maas. De korte aanvoerlijnen geven een positief effect op zowel de bouwkosten als stikstof- en CO2-emissies voor deze projecten.

De Hamelspoel en ook de Putwielen zijn in het verleden ontstaan uit zandwinning, destijds met name bestemd voor de aanleg van de A50. Het op locatie beschikbare zand is geschikt om na verwerking hoogwaardig ingezet te worden voor woning- en utiliteitsbouw.

Uitgangspunten ontgronding
Op basis van de uitgevoerde verkenning verwacht Smals dat met het ontgraven en herinrichten van het beoogde plangebied circa 10-12 jaar gemoeid is. Daarbij wordt vanuit de bestaande plas in een gecontroleerd proces laag voor laag gebaggerd. De natuurlijke herinrichting gaat vanaf de start gelijk op met de ontgrondingswerkzaamheden.

Uitgangspunt is dat het materiaal op locatie wordt gewassen en geclassificeerd, waarna het tijdelijk op depot wordt gelegd. Vanuit het depot wordt het zand verladen en via de N277 getransporteerd naar afnemers in de omgeving. De vormgeving van de ontsluiting zal met het oog op verkeersveiligheid in nauw overleg met gemeente en provincie worden vastgesteld.

Het depot wordt uit het zicht onttrokken middels de aanleg van een aarden wal. Het streven is om een elektrisch aangedreven klasseerinrichting en zandzuiger in te zetten, en daarmee geluidarm en emissie loos te werken.

INFORMATIE

Inloopbijeenkomsten:
Praatplaat mei 2024
Bijeenkomst 8 mei 2024: presentatie en verslag

Planning en vervolg:
Participatiekalender

Contactgegevens:
Marloes Herms
Projectleider gebiedsontwikkeling
hamelspoel@smals.com
06-15034306

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.