Duurzaamheid

HOOFDROL VOOR HET MILIEU

Natuurlijk Smals. Niet voor niets voert de onderneming dit motto. Ze geeft er nadrukkelijk invulling aan door zorg voor natuur en leefbaarheid als belangrijke kernwaarde een plek te geven in al haar handelen.

In de wereld van grondstoffen en bouwen krijgt milieubewustheid steeds vaster voet aan de grond. Al tientallen jaren geeft Smals er een plek aan in de afspraken die ze maakt met overheden, belangenorganisaties en omwonenden van haar activiteiten. Terugdringen van CO2 is daar in de loop van de tijd als vanzelfsprekend aandachtspunt bijgekomen. Zo zijn de bedrijfsprocessen steeds energiezuiniger en CO2-neutraler. Van elektrificering van installaties en transportmiddelen tot het gebruik van blauwe diesel. Deze is fossielvrij, geeft weinig emissie en is biologisch afbreekbaar.

  • De zandveredelingsinstallatie Vierlingsbeek heeft haar brandstofgebruik aanzienlijk teruggebracht en gaat stapsgewijs helemaal elektrisch werken
  • De productie-installatie Vierlingsbeek heeft het platinum certificaat van de Concrete Sustainability Council ontvangen als erkenning voor de bijdrage aan een duurzame betonketen.
  • De werkplaats wekt de benodigde energie zelf op via zonnepanelen
  • Bij toekomstige projecten is elektrificeren van de productie het streven
  • Gebruik van milieuvriendelijke blauwe diesel B50
  • Reizen per vliegtuig is tot een minimum beperkt
  • Begin 2019 heeft Smals de Green Deal Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten getekend
Plannen en processen steeds energiebesparender en vriendelijker voor de leefomgeving
Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.