Naar een balans van belangen en een integrale visie

Naar balans van belangen en een integrale visie

Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120 (1) verkleind

De toekomst van het IJsselmeer

Kan een plaatselijke opvatting het nationaal beleid doorkruisen? Wegen plaatselijke spelregels zwaarder dan landelijke? Leggen lokale belangen meer gewicht in de schaal dan nationale? Hoe bepalen we hoe Nederland er in 2120 uitziet?

Met dat soort vragen gooit wetenschapper en jurist Fred Kistenkas, verbonden aan de Wageningen Universiteit, een forse steen in de vijver van de Nederlandse wet- en regelgeving. Hij vindt dat er rond zeggenschap over nationale belangen sprake is van een weeffout die om herstel vraagt. De uitspraak van de Raad van State, die een streep haalt door een zand- en natuureiland in het IJsselmeer, is voor de associate professor van de Wageningen Universiteit aanleiding de noodzaak van een bevoegdheidsdiscussie aan te kaarten.

Een eveneens door de Wageningen Universiteit ontwikkelde visie op een toekomstbestendig Nederland 2120 onderlijnt het pleidooi van de jurist. Het gaat om een allesomvattende visie, die vakgebieden als landbouw, biodiversiteit, duurzame energie, water en circulariteit een plek geeft. In dit toekomstbeeld is het IJsselmeer uitgediept en voorzien van dubbele oeverzones! Het opdiepen van bouwgrondstoffen in het IJsselmeer kan zeer zeker bijdragen aan het realiseren hiervan.

Smals steunt de roep om duidelijkheid over beslissingsbevoegdheden en de toekomst van het IJsselmeer integraal vorm te geven. Haar eilandcasus is niet alleen een prima kapstok voor tal van maatschappelijke discussies, maar ook voor een noodzakelijke juridische verankering. Waar nodig en mogelijk zal ze de benodigde informatie en ervaringen delen.

Smals zet de dialoog voort met alle betrokkenen om in de praktijk tot een goede balans van belangen te komen: met natuurbeschermers, overheden, nationale en lokale politici, betrokken burgers, belangengroepen, wetenschappers en alle anderen die daaraan willen bijdragen.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.