Nieuwsbrief Geertjesgolf

Koninklijke Smals combineert vernieuwing met vertrouwde producten en dienstverlening. Vanuit een spiksplinternieuwe locatie in Gelderland gaat Smals haar afnemers bedienen met hoogwaardige bouwgrondstoffen: producten met een milieuvriendelijk sterretje bovendien. In hun aanbiedingen en contracten kunnen afnemers de duurzaamheidsvoordelen benadrukken. Overheden en ondernemingen zijn daar in toenemende mate van gecharmeerd.

Aan de oevers van de Waal ontstaat een nieuw gebied waar o.a. Smals zand gaat opdiepen. Daar is in Beuningen en Druten het project Geertjesgolf volop in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn helder: minimale belasting met CO2 en stikstof, geen lawaai door elektrische installaties en tijdelijke geluidswallen, impulsen voor natuurontwikkeling en recreatie, geen verspilling van waardevolle grondstoffen. In het project komen de visie en strategie van Smals volledig tot hun recht: verantwoord en jarenlang gegarandeerd leveren van bouwgrondstoffen, een omgeving die er wel bij vaart en klanten die tevreden kunnen zijn.
Win-win-win dus. 

Het project Geertjesgolf wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Nederzand. Nederzand ontwikkelt en begeleidt zandwinprojecten voor de landelijke delfstoffenmarkt.

In Nederzand participeren de volgende landelijke industriezandproducenten: Dekker Zandbaggerbedrijf, Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen, Kaliwaal-Bijland, Niba Zand en Koninklijke Smals.

“Het is een fantastische uitdaging en grote eer om samen met vele partijen
aan dit mooie project te mogen werken en de projectomgeving daar actief bij te betrekken.

Vooral de combinatie van een optimale en duurzame winning van
hoogwaardige bouwgrondstoffen met zaken als CO2-besparing, energietransitie,
klimaatadaptatie en natuurontwikkeling maakt het uitermate boeiend.”

Herman van der Linde, directeur Nederzand

Duurzaam en veilig
De natuur lijkt een vooruitziende blik gehad te hebben toen ze bij Beuningen en Druten zand en grind van uiteenlopende korrelgrootte deponeerde. Smals staat erom bekend met haar technieken hieruit heel precies bouwmateriaal met de gewenste samenstelling te kunnen componeren. En uiteindelijk hoeft dan ook niets verloren te gaan. Het proces en de installaties zijn allemaal door de bril van duurzaamheid, omgevingsbewustzijn en klantvriendelijkheid bekeken en samengesteld. Zuigers, transport en zandverwerkingsinstallaties zijn allemaal elektrisch en speciaal voor hun nieuwe taak toegerust. Dikke stroomkabels met een totale lengte van negen kilometer zorgen voor de benodigde energie. Uitstootloos! Laden en afvoer van de bouwgrondstoffen gebeurt veilig. Ter hoogte van kilometerraai 902 is langs de Waal een voorhaven aangelegd met zandverwerkingsinstallaties die soepel meebewegen met de waterstand. Deze kan wel acht meter verschillen. 

           
Om de wisselende waterstand te overbruggen zal de zandverwerkingsinstallatie Vierlingsbeek aan een afmeerpaal wordeverankerd met een spudpaalbeugel de transportbanden scharnieren met de niveaus mee.

 

Natuur en recreatie
Als de zuigers in 2021 aan de slag gaan, is een toplaag van meer dan vier miljoen kubieke meter klei verwijderd en gedeeltelijk hergebruikt om het terrein in te richten en tegen hoogwater te beschermen. In de toekomst is de grond ook te gebruiken bij de vormgeving van het bijbehorende natuur- en recreatieproject. 

Speciaal proces
Het proces van baggeren tot bouwwereld is doeltreffend en milieubewust. Geheel elektrisch! Zuigers halen jaarlijks 3,5 miljoen ton bouwgrondstof naar boven. Baggerpompen en drijvende leidingen dirigeren deze naar een voorverwerkingsinstallatie en transportbanden leiden ze in drie deelstromen naar depots. Daarna is de beurt aan de speciale transportband die de twee kilometer verderop gelegen zandverwerkingsinstallatie voedt. Niet alleen speciaal door de grote lengte, maar ook doordat voor het eerst dit type – de zogeheten pipe belt – wordt ingezet bij het opdiepen van zand en grind. De band vouwt zich dicht, zorgt dat zo geen materiaal verloren gaat, veroorzaakt geen stof en dempt het geluid. Het aanleggen van zo’n transportsysteem is een hele klus, omdat het deels verdiept, over een dijk en zelfs door een tunnel onder een weg gaat.
Uiteindelijk belandt het in de juiste verhouding gemengde bouwmateriaal via de drijvende zandverwerkingsinstallatie in klaarliggende schepen van de Smals-klanten.

Klik hier voor het interview met Herman van der Linde over deze unieke transportband in de Gelderlander

Elektrische krachtpatser
Smals gunt haar zandzuiger IJsselmeer na 25 jaar trouwe dienst een nieuwe toekomst. Geheel gemoderniseerd gaat hij eerst dienstdoen in de Westplas van Geertjesgolf. De zuiger staat van meet af aan te boek als een krachtpatser: een zuigmond van 600 mm, een ingenieuze tandwielkast en een beul van een onderwaterpomp die tot ongekende productie in staat is.
Door de aanpassingen zullen de prestaties nog toenemen. Met elektrische motoren en een krachtiger jetpompaandrijving.

Efficiënte installatie
Zandverwerkingsinstallatie Vierlingsbeek ondergaat een vermagering en een facelift. Volledig geconserveerd en van nieuwe lak voorzien, gaat de installatie komend jaar in de voorhaven van Geertjesgolf aan de slag. Van de zes gekoppelde pontons zijn er straks maar twee in gebruik: het klasseer- en het verladingsponton. Er komt een nieuw ponton voor de extra vooropslag van grind 2-8. Ook wordt er een zogeheten JIG geïnstalleerd, die zorgt dat hout komt bovendrijven en zo van de bouwgrondstof gescheiden wordt. En dat alles geheel elektrisch, zoals Smals dat tegenwoordig graag wil. 

INSCHRIJVEN

    Ik ga akkoord met de privacy verklaring

    Privacy voorkeuren
    De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.