Nieuwsflits zand- en natuurproject IJsselmeer, juli 2020

Nieuwsflits zand- en natuurproject IJsselmeer, juli 2020

Uit het IJsselmeer bouwzand opdiepen is goed mogelijk zonder de natuur schade toe te brengen. Baggerspecialist en zandleverancier Smals is het gelukt om de uitstoot van stikstof (NOx) daarbij tot vrijwel nul te beperken. Eerder had Smals al aangetoond dat er geen bedreiging ontstaat voor de vis- en vogelstand.

Bij de IJsselmeerplannen om de Nederlandse bouwwereld uit grondstofproblemen te houden, had Smals al veel aandacht voor natuurwaarden. Directievoorzitter Resie Reijnders ‘We hebben het niet voor niets zand- en natuurproject genoemd. Smals heeft een rijke historie om samen met de omgeving het zorgen voor bouwzand te combineren met een verrijking van het gebied; natuur, recreatie, watersport, net wat men wil. Ook zijn we voortdurend bezig om nieuwe technieken en werkprocessen in te zetten: zuiniger, stiller, milieuvriendelijker.’

Resie Reijnders: ‘Niemand kan zichzelf aan de haren uit het moeras trekken. Je moet eerst zorgen dat alles ook elektrisch kan, voordat je er milieuprofijt van kunt hebben. Logisch toch…? Maar ook dan blijven de uitstoot-waarden beneden vastgestelde grenzen. Geen bedreiging voor waardevolle natuur dus. En als tegen die tijd blijkt dat het nog met minder uitstoot kan, zullen we dat zeker doen. Niet voor niets heeft Smals de Green Deal voor de grond-, water- en wegenbouw ondertekend. En hebben we als eerste producent van bouwgrondstoffen het gouden certificaat van de Concrete Sustainability Council ontvangen.’

Lees meer hierover >>

Bij het zand- en natuurproject IJsselmeer kiest Smals uiteraard voor de minst milieubelastende oplossingen. Optimale toepassing van groene stroom is een belangrijk uitgangspunt. Alles wat elektrisch kan, gebeurt op die manier: van voertuigen tot de complete installatie. Peilboten die de ondergrond en de beste vindplekken voor zandsoorten in kaart moeten brengen, varen elektrisch. De bootjes voor personenvervoer eveneens. De op belading wachtende schepen kunnen hun motoren uitzetten omdat ruimschoots voorzien is in walstroom. Er is ruimte voorzien voor schepen die varen op waterstof. En als inzet van elektrische apparaten, machines of voertuigen niet mogelijk is, vindt aandrijving plaats op zogeheten blauwe diesel. Deze bestaat voor een deel uit organisch materiaal en is minder milieubelastend.

Deskundig extern onderzoek heeft aangetoond dat de NOx-uitstoot in alle gevallen beneden de normen blijft die een gevaar opleveren voor Natura-2000 gebieden in de nabije en verre omgeving. Dat is zelfs het geval in de opstartfase, waarbij elektriciteitskabels naar de kilometers uit de kust gelegen installatie gelegd moeten worden.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.