Nieuwsflits zand- en natuurproject IJsselmeer, december 2020

Nieuwsflits zand- en natuurproject IJsselmeer, december 2020

Uitspraak Raad van State inzake zand- en natuurproject IJsselmeer bekend

Zoals afgesproken houden we u op de hoogte over de stand van zaken van het beroep van Smals inzake zand- en natuurproject IJsselmeer. Iets eerder dan verwacht heeft de Raad van State vandaag, 23 december 2020, uitspraak gedaan in deze langverwachte zaak. Hiermee is na een periode van ruim anderhalf jaar meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van deze plannen. De Raad van State heeft het beroep van Koninklijke Smals ongegrond verklaard.

Koninklijke Smals betreurt deze uitspraak. De afgelopen periode is ons vertrouwen in de haalbaarheid, de meekoppelkansen en toegevoegde waarde alleen maar toegenomen, omdat dankzij de huidige technische mogelijkheden en ontwikkelingen het merendeel van de bezwaren op te lossen is. Wij geloven nog steeds dat ons plan kan bijdragen aan belangrijke landelijke opgaven (zowel economisch als ecologisch), als aan opgaven die voor het IJsselmeer en de provincie Friesland van groot belang zijn.

Dit is ook bevestigd door diverse belanghebbenden tijdens de gesprekken die wij in de afgelopen periode hebben gevoerd. Daarbij voelen wij ons gesterkt door het recente oordeel van het Rijk dat winning van bouwgrondstoffen een urgente nationale opgave blijft en als zodanig is opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Nu de uitspraak van de Raad van State er ligt, gaan wij deze inhoudelijk bestuderen en de vervolgstappen bepalen. Wij blijven vertrouwen hebben in het nut en de noodzaak van onze plannen, op zowel het gebied van de winning van bouwgrondstoffen als op het gebied van natuurversterking en ecologie. Hierover blijven wij de komende periode de dialoog aangaan met belanghebbenden en betrokkenen.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.