Nog even geduld

Nog even geduld

Nog even geduld
Een van de directe gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te perken is, voor iedereen die met ons wacht op de uitspraak van de Raad van State over het zand- en natuurproject in het IJsselmeer, dat deze uitspraak langer op zich laat wachten. Alleen behandelingen van urgente zaken vinden op dit moment nog plaats. Alle openbare zittingen zijn uitgesteld. Ook voor de uitspraak over het zand- en natuurproject IJsselmeer geldt dus: nog even geduld.

Verklaring van geen bedenkingen
Zoals u misschien in de krant heeft gelezen, heeft de gemeente De Fryske Marren in maart een herhaald verzoek bij de provincie Fryslan neergelegd om de ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) in te trekken. Met deze VVGB gaf de provincie in 2018 toestemming aan de gemeente voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het zand- en natuurproject. De provincie concludeerde dat dit project geen grote verstorende effecten op natuur en omgeving heeft en dat het daarom naar haar mening doorgang kon hebben. Omdat de gemeente De Fryske Marren besloot geen omgevingsvergunning te geven voor het project, verzocht zij aansluitend aan de provincie Fryslan om de VVGB weer in te trekken.

Duurzaamheid blijft voorop staan
Zowel uit het signaal van de provincie als uit de andere onderzoeken (onder andere de MER) blijkt al dat de effecten op de omgeving ‘niet significant’, en daarmee nagenoeg verwaarloosbaar, zijn. Toch zit Smals ondertussen niet stil. Met de nieuwste technieken zijn er mogelijkheden om deze verwaarloosbare effecten nog verder, tot een absoluut minimum, te beperken. Hierbij moet je denken aan het verdergaand elektrificeren van bijvoorbeeld personenvervoer, peilingen en alle werkzaamheden die op en rondom het eiland worden uitgevoerd, het gebruik maken van groene stroom, schonere schepen op bijvoorbeeld waterstof, walstroom (werkschepen die aanmeren worden aan de walstroom gelegd en kunnen hun eigen dieselmotoren uitzetten) en de toepassing van 100% schone diesel daar waar elektrificeren niet mogelijk is. Op deze manier zijn er wat betreft stikstof geen onoverkomelijke problemen te verwachten bij de realisatie van het project. Bijkomend voordeel is, naast een hele lage uitstoot van stikstof en CO2, dat dit ook zorgt voor een stille uitvoering van de werkzaamheden

Aansluiting bij initiatieven op en rond het IJsselmeer
Smals zoekt en vindt ook steeds meer aansluiting bij andere initiatieven op en rond het IJsselmeer. Smals maakt straks bijvoorbeeld graag gebruik van de groene energie die in het IJsselmeer wordt opgewekt voor het elektrificeren van ons project. Én Smals heeft gesprekken over andere projecten in het IJsselmeer waar natuurinrichting gaat plaatsvinden. Waar mogelijk levert Smals het zand dat zij in het IJsselmeer wint aan andere projecten in het gebied. Zo blijft het IJsselmeerzand dicht bij haar winlocatie in gebruik. Daarmee is het makkelijker toepasbaar en hoeft het zand niet ver te worden getransporteerd. Met deze bredere doeleinden heeft Smals vertrouwen in een zeer duurzame realisatie van het zand- en natuurproject.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.