Zandwinning, welke kansen ziet u?

Zandwinning, welke kansen ziet u?

Zorgen over het zand- en natuurproject in het IJsselmeer hebben de interesse en blijvende aandacht van Smals. Daarnaast kijkt Smals ook graag met u naar de kansen die het zand- en natuurproject in het IJsselmeer voor u met zich meebrengt.

Luisteren naar signalen
Tijdens de bestemmingsplanprocedure hebben verschillende partijen hun zorgen geuit omtrent de komst van het zand- en natuurproject in het IJsselmeer. Zorgen over het (uit)zicht op het eiland, de verwachte overlast van geluid, licht en scheepvaartbewegingen. Vragen over eventuele belemmeringen voor recreatie, visserij en beroepsscheepsvaart. En over eventuele verstoring en aantasting van de natuur in het IJsselmeer. Deze signalen neemt Smals serieus.

Welke kansen ziet u?
Het zand- en natuurproject biedt ook kansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kansen voor de natuur, werkgelegenheid, recreatie en toerisme. Een deel van de kansen kunnen wij bedenken, een deel wellicht ook niet. Die hoort Smals graag van u! Laat het weten als u kansen ziet in het kader van het zand- en natuurproject in het IJsselmeer. Wellicht kunnen we de handen hiervoor ineen slaan. Enkele kansen die Smals nu al ziet, lichten we graag kort toe.

Werkgelegenheid
Voor het aanleggen van het eiland en het opzuigen van het zand zijn mensen nodig. Mensen die peilingen doen om de juiste locatie goed te duiden, schippers die mensen en middelen brengen en halen, mensen die het materieel bedienen, machinisten die het eiland inrichten en onderhouden, ecologen die de ontwikkeling van de natuur onder en boven water faciliteren en monitoren en ga zo maar door. Natuurlijk werkt Smals daarvoor graag met mensen uit de directe omgeving. Zij weten als geen ander waar we rekening mee moeten houden in de omgeving en deze kennis is zeer welkom bij Smals.

Eten, slapen en inkopen bij lokale ondernemingen
Regelmatig zullen ook werknemers en bezoekers van elders komen en eten en overnachten in de buurt van het eiland. Voor het onderhoud van de installatie bijvoorbeeld zijn onderhoudsartikelen nodig, zoals verf en smeerolie. Uiteraard maakt Smals voor deze zaken graag gebruik van de faciliteiten die in de directe omgeving beschikbaar zijn.

Recreatie, educatie en communicatie
Een zand- en natuurproject biedt ook vanuit educatief oogpunt meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan rondleidingen, een educatief centrum en scholingsprojecten. Ook dit pakt Smals graag op met lokale instellingen zoals recreatievoorzieningen, horeca, scholen, fotografen en vormgevers. Suggesties van omwonenden over inhoud van en deelname aan educatieve projecten zijn welkom.

Horeca
Samen met u komt Smals graag tot een goede realisatie van het zand- en natuurproject, mét in acht name van alle belangen die hierbij spelen. Smals gaat daarom, nu en in de toekomst, graag met u in gesprek over de plannen en de wederzijdse wensen. Dit kan in de vorm van informatiebijeenkomsten, klankbordbijeenkomsten en misschien wel werkateliers. Daarvoor zijn ruimtes nodig om u te kunnen ontvangen. Graag maakt Smals hiervoor gebruik van de faciliteiten bij u in de buurt.

Zandsculpturen, beachvolleybal en zandbakken
Wellicht heeft u het gezien bij andere projecten die Smals doet. Eenmaal bij u in de buurt aan het werk, stelt Smals zich graag op als een goede buur en draagt een steentje bij aan lokale maatschappelijke evenementen. Van het sponsoren van een lokale marathon tot het leveren van schoon zandbakzand voor een school, een zandsculpturen festival of een beachvolleybaltoernooi. Vraag het ons, Smals doet graag mee!

Uw diensten zijn welkom!
De bovengenoemde kansen zijn zomaar een greep uit de vele werkzaamheden die bij een dergelijk project komen kijken. Waar mogelijk zorgt Smals er voor dat het natuur- en zandproject voor iedereen in de omgeving iets positiefs te bieden heeft. Heeft u ideeën wat het project mogelijk voor u kan betekenen? Dan kijkt Smals graag samen met u hoe deze kansen verzilverd kunnen worden.

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.