IJsselmeer

IJSSELMEER NIEUWSBRIEF

Hoe zit het ook alweer?
Koninklijke Smals hoopt de komende dertig jaar, samen met de omgeving, te werken aan een zand- en natuureiland in het IJsselmeer. Op dit eiland willen we op een duurzame manier zand winnen. Zand dat bijdraagt aan de landelijke behoefte aan bouwgrondstoffen (voor onder andere beton en asfalt). Uiteraard doen we dit met respect voor de omgeving en de natuur in het IJsselmeer. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook nieuwe natuur zich op deze plek kan ontwikkelen.

Op dit moment is het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Intussen gaan we graag in gesprek over het afgelopen proces en de mogelijke zorgen die er leven. Daarnaast brengen we met enige regelmaat een nieuwsbrief uit om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de gang van zaken. Inschrijven kan hier.

Hoe zit het ook alweer?
Koninklijke Smals hoopt de komende dertig jaar, samen met de omgeving, te werken aan een zand- en natuureiland in het IJsselmeer. Op dit eiland willen we op een duurzame manier zand winnen. Zand dat bijdraagt aan de landelijke behoefte aan bouwgrondstoffen (voor onder andere beton en asfalt). Uiteraard doen we dit met respect voor de omgeving en de natuur in het IJsselmeer. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook nieuwe natuur zich op deze plek kan ontwikkelen.

Koninklijke Smals
Koninklijke Smals is in Nederland één van dé specialisten in het duurzaam bewerken en verwerken van natuurlijke grondstoffen voor de bouwindustrie in samenhang met natuurontwikkeling. De komende dertig jaar wensen we ook te gaan werken aan een zand- en natuureiland in het IJsselmeer. Op dit eiland willen we op een vernieuwende en duurzame manier zand winnen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe natuur.

Aanleiding van het plan
Het Rijk heeft aangegeven dat er een grote noodzaak is voor het winnen van bouwzand voor de Nederlandse economie en maatschappij. Bouwzand is nodig voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Op dit moment wordt een gedeelte van het bouwzand geïmporteerd uit de door ons omringende landen, waaronder Duitsland. Naast de aanhoudende behoefte aan zand in Nederland, de druk die in het buitenland bestaat op de export en de groeiende lokale behoefte aan zand in die landen, is het transporteren van zand over lange afstanden verre van duurzaam. Het Rijk heeft daarom gevraagd om onderzoek te doen naar winning van bouwzand uit het Nederlandse deel van de Noordzee en het IJsselmeer. Naar aanleiding hiervan heeft Smals onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van winning van zand in het IJsselmeer, met maximale instandhouding van flora, fauna, milieu, vaarroutes én het uitzicht vanaf de kade.

Twaalf jaar onderzoek
Er volgde een uitgebreid onderzoek naar verschillende varianten op verschillende locaties in het IJsselmeer. We hebben de afgelopen twaalf jaar, samen met samen onder andere belangenorganisaties, de gemeente De Fryske Marren, Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en diverse andere deskundigen een zorgvuldige afweging gemaakt. Hierin waren de aspecten milieu, natuur en impact op de omgeving en aanwezigheid van geschikt bouwzand van cruciaal belang. Uit deze onderzoeken, belangenafwegingen en gesprekken kwam het huidige voorgestelde zand- en natuureiland op de locatie ten zuiden van Gaasterland als enige geschikte locatie naar voren. Het eiland is veel méér dan een werkeiland. Het eiland bestaat voor 20 hectare uit wetlands, biedt nieuwe kansen voor bestaande natuur in het IJsselmeer en kan ook bijdragen aan nieuwe leefruimten voor onder andere vogels en vissen.

Pas op de plaats
Op dit moment kunnen we de plannen niet uitvoeren. Afgelopen februari stemde een meerderheid van de gemeenteraad van De Fryske Marren tegen de aanpassing van het bestemmingsplan voor het winnen van zand en de natuurontwikkeling in het IJsselmeer. Uit de reacties tijdens het zogenaamde petear in de gemeenteraad van De Fryske Marren, bleek dat met name betrokkenen en bewoners uit de omgeving het gevoel hadden niet voldoende te zijn gehoord tijdens het proces. Wij begrijpen dat een plan van deze omvang impact heeft op de leefomgeving en betreuren het als we de plannen niet genoeg hebben uitgelegd en belangen niet voldoende hebben meegenomen. Toch denken we dat het plan het waard is te worden gerealiseerd. We hebben daarom de Raad van State gevraagd om de gemeenteraad te vragen haar besluit over het bestemmingsplan te heroverwegen.

Planning proces Raad van State
We kunnen op dit moment geen harde uitspraken over de planning dit proces doen. De Raad van State bepaalt zelf haar agenda. Maar ervaring leert dat een dergelijk proces wel een jaar kan duren. Mochten we hier meer over weten, dan zullen we dat via deze nieuwsbrief zeker met u delen.

Resie Reijnders: “Ik ben geschrokken van alle reacties”
In de Leeuwarder Courant van 5 juli jl. kon u het al lezen: ‘Smals probeert Gaasterlanders alsnog achter zandwinning te krijgen’, kopte de krant. Resie Reijnders, directievoorzitter van Koninklijke Smals reageert hierop: “Dat klopt.” zegt ze. “Alleen roept de kop bij mij op dat we dat kosten-wat-kost willen doen. Daarvan is wat mij betreft echt geen sprake.”

Niet alle belanghebbenden voldoende gehoord
Resie Reijnders: “Tijdens de raadsbijeenkomst in februari van dit jaar heb ik ervaren dat er veel zorgen zijn over het project. Ik begreep daar dat wij, ondanks alle zorgvuldigheid die wij hebben geprobeerd te betrachten, niet alle belanghebbenden voldoende hebben gehoord. Dat vind ik oprecht jammer en een gemiste kans. Ongeacht de uitkomst van het proces naar de Raad van State, vind ik het daarom belangrijk dat we alsnog met hen in gesprek komen. Hier kunnen we alleen maar van leren.”

Geïnformeerd in gesprek
Op dit moment is het wachten op een uitspraak van de Raad van State. Uiteraard hopen wij dat we daarna het project vorm kunnen geven, graag doen we dat samen met betrokkenen en belangstellenden. “Er is echt zeker nog ruimte voor aanpassingen in de plannen. Daar maak ik me hard voor.” Aldus Resie Reijnders.

Nieuw team
Resie vervolgt: “Een van de dingen die ik na het raadsbesluit in werking heb gezet is het vormen van een nieuw projectteam, mede ingegeven door het vertrek van de projectleider Cor de Nijs. Dat klinkt wellicht vreemd in deze periode, maar voor mij is het echt belangrijk dat we van dit proces leren. Het team start daarom op dit moment vooral met het voeren van gesprekken.” Mocht ook u in gesprek willen met een van de teamleden? Dat kan. Stuur ons een mailtje via ijsselmeer@smals.com, zij nemen dan contact met u op!

 

INSCHRIJVEN

    Ik ga akkoord met de privacy verklaring

    royal-smals-ijsselmeer-nieuws-juli-2019-10
    Privacy voorkeuren
    De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.