Input krijgt vorm

Input krijgt vorm

Input krijgt vorm

Vooruitkijken; met open blik, de oren open en de hand hartelijk uitgestoken. Ook al kan dat in deze tijden niet letterlijk, zo wil Marloes Herms haar gesprekken graag voeren. Met randvoorwaarden, natuurlijk. Maar vooral met de oprechte ruimte voor inbreng van alle partijen. Als omgevingsmanager bij Smals weet ze dat die houding voor alle betrokkenen de beste vruchten afwerpt.

Marloes Herms: ‘Het leuke bij Smals is dat we altijd met, en in de natuur werken. We moeten daarbij rekening houden met diverse belangen, wet- en regelgeving. Overtuigende, vernieuwende oplossingen tevoorschijn toveren is onze opgave. De Smals-collega’s en ik doen dat met veel plezier. Met steun van deskundige adviseurs, maar zeker ook met behulp van belanghebbenden: blije, boze of bezorgde omwonenden, belangenorganisaties en bestuurders. Alle inbreng is welkom. 

Verbetersuggesties hebben een plek gekregen
‘In het vertalen van de inbreng naar een aangescherpt plan, hebben we de eerste stappen gezet.’ aldus Marloes. Een team van ecologen, landschapsarchitecten, technici, wetskenners en financiële experts heeft de afgelopen tijd nagedacht over hoe de zienswijzen en aangereikte ideeën een plek in het plan kunnen krijgen. Het resultaat is neergelegd in een aangescherpte beknopte projectomschrijving en binnenkort ook een praatplaat.

Marloes: ‘Eigenlijk ben ik echt trots op het voorlopige resultaat. Het project kent geen opslagloodsen meer en ook de transportbanden zijn niet meer “ingepakt” in gebouwen. Dit levert een veel transparanter plaatje op. Ook kijken we op dit moment of de transportbanden minder hoog kunnen worden. We zijn flink op weg naar energie-neutrale productie en hebben de uitstoot van stikstof vrijwel uitgebannen. Én we hebben plannen om zo’n 10 procent van het zand terug te geven aan de natuur en te laten helpen bij kustverbetering en ecologische leefgebieden voor plant en dier. Kortom we willen en kunnen bijdragen aan allerlei verschillende aspecten in de totale ontwikkeling van het IJsselmeer’.

Op gesprek in De Fryske Marren
‘De praatplaat is zeker nog geen eindplaatje, maar wel inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan over de optimale invulling van het plan ook voor andere partijen. En of deze zo maximaal aansluiten op de ontwikkelingen in en rondom het IJsselmeer. Aan wie geïnteresseerd is, wil ik dan graag uitleggen hoe we de inbreng tot nu toe een plek hebben gegeven en tot welke verbeteringen dit heeft geleid. En ben ik benieuwd naar andere kansen en wensen. Ik hoor ze graag.’  

Marloes Herms reserveert graag tijd in haar agenda voor ontmoetingen. Voor vragen, opmerkingen, gedachtewisseling en het ophalen van ideeën. De komende tijd werkt ze daarom ook een aantal dagen vanuit verschillende plekken in De Fryske Marren. Het liefst zou ze de deur openzetten en iedereen spontaan ontvangen, maar corona gooit hiervoor roet in het eten. Toch komt ze graag langs. Marloes nodigt u uit om een afspraak te maken. Dat kan door haar te bellen via telefoonnummer: 06-15 03 43 06. 

Raad van State
Smals heeft aan de Raad van State gevraagd, om de gemeenteraad te verzoeken haar overwegingen over het plan nog eens tegen het licht te houden. Donderdag 5 november 2020 is daarvoor een zitting gepland bij de Raad van State. Voor ons een belangrijk moment, omdat we hopen dat dit een opening geeft om weer met de gemeente in gesprek te komen. Ook hun input willen we graag meenemen in het aangescherpte plan. ‘Marloes:  Inmiddels zijn we vele jaren bezig met de planontwikkeling en weten we dat we het plan sowieso anders, beter passend ook bij de wensen van de omgeving, kunnen maken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over de inhoud , kunnen we kansen creëren voor alle partijen.’

Privacy voorkeuren
De website van Koninklijke Smals NV gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.